dissabte, 19 de maig de 2012

Xarxa d'escoles en barracots

Demanem a l’Administració els següents compromisos que fins i tot entenem haurien d’estar regulats per llei:
  • Que s’asseguri com a premissa la qualitat educativa en totes les fases del procés.
  • Que es fixi un termini màxim de 3 anys per a la construcció i posta en servei de l’edifici definitiu.
  • Que es planifiquin d’inici el conjunt de les instal·lacions provisionals amb les màximes ampliacions necessàries.
  • Que s’articulin sistemes de participació dels pares i mares i de les direccions dels centres amb l’Administració.
 

LLEGEIX TOT EL MANIFEST