divendres, 10 de maig de 2013L'Escoleta. Centre d'Eduació Infantil Beteró es suma a la concentració per reivindicar a la Conselleria d'Educació el pagament de les ajudes als xiquetes i xiquetes de 0 a 3 anys:
El col·lectiu de Centres d'Educació Infantil "Som 0-3 anys" a la vista de la situació d'impagament del Bo Infantil per part de la Conselleria d'Educació, volen fer públics els següents punts:
  • El deute de la Conselleria d'Educació actualment ascendeix a: 1.148 € per cada alumne de 0 a 1 any, 693 € per cada alumne d'1 a 2 anys i 455 € per cada alumne de 2 a 3 anys.
  • Que aquestes quantitats estan sent aportades en alguns casos pels centres educatius i en altres per les pròpies famílies.
  • L'absència del pagament d'aquestes subvencions fa que no totes les famílies puguen accedir a l'escolarització dels seus fills i posa en perill la continuïtat dels centres i dels llocs de treball que s'hi generen.
  • Que la Conselleria a data d'avui no ha publicat ni ha donat notícia sobre la convocatòria del Bo Infantil del proper curs.
  • Coordinar accions en el sector de l'educació infantil per a l'adopció de mesures encaminades a millorar la situació.